O multigeneračním centru Lučina

aktivsen  

Multigenerační centrum Lučina – Vaše komunitní centrum!!!

Multigenerační centrum Lučina je komunitní centrum pro širokou veřejnost, od rodin s dětmi až po seniory. Podporujeme komunitní život v rámci města Havířova. Budova Lučiny vždy patřila k dominantám Havířova, a proto jsme se rozhodli pro využití názvu pro naše komunitní centrum.  V rámci našich aktivit podporujeme jednotlivce, skupiny, propojování generací, spolupráci se sociálními a navazujícími službami. Samozřejmostí je poskytování vzdělávacích, aktivizačních, preventivních a pohybových aktivit směřujících k posílení každého člověka ve vlastním životě.

Naší snahou jsou spokojenější obyvatelé města Havířova, kteří mají dostatek podnětů pro kvalitní, smysluplný a plnohodnotný život. Naším cílem je nabízet nejenom podněty, kontakty, ale i oporu a podporu v důležitých životních situacích. Snažíme se naše návštěvníky podporovat v prožití pozitivního, plnohodnotného a aktivního života.

Cílem centra je posilovat komunitní život a zároveň maximálně využít nově zrekonstruované prostory ve kterých sídlí. K dispozici je příjemný přednáškový sál, prostor pro pohybové aktivity, poradenská místnost, dětský koutek.

Nabízíme návštěvníkům pestrou programovou skladbu složenou z opakujících se a jednorázových aktivity, kurzů apod.

  • Sportovní aktivity – fyzické cvičení se zaměřením na prevenci a nápravu – Stabilizačně – Mobilizační cvičení, jóga, společné výlety, soutěže…
  • Společenské aktivity – přednášky, besedy nebo aktivity zájmového charakteru, stolní hry, promítání, taneční a seznamovací večery apod., mezigenerační aktivity, vernisáže, workshopy, kulturní a hudební vystoupení např. Heligonky, pěvecký sbor apod.
  • Aktivizační činnostitrénování paměti, kvízy a soutěže, PC a mobilní dovednosti, rodičovské kompetence apod.

Mezi jednorázové akce patří: Týden manželství, Den rodiny Den seniorů, Oslava výročí Lučiny, Veletrh volnočasových aktivit, různá výroční a tematická posezení, workshopy a Komunitní jarmarky.

Na programu se mohou podílet nejen členové klubu, ale i široká veřejnost svými podněty pro aktivity a to na webu ne Facebooku

Centrum Lučina – Havířov (centrumlucina.cz)

https://www.facebook.com/www.centrumlucina.cz/

Multigenerační centru Lučina je jedním z komunitních center Spolku Aktivsen, kterého posláním je podporovat a posilovat komunitní život v regionu, v duchu rovných příležitostí napomáhat všestrannému rozvoji osobnosti místních občanů, a to po stránce tělesné, duševní, duchovní i sociální. Otevření a podpora aktivit v centru Lučina je jedním z mnoha projektů společnosti Heimstaden Czech s.r.o.  Společnost finančně zajistila nákladnou vnitřní rekonstrukci Lučiny a průběžně financuje kulturní, vzdělávací a aktivizační program pro veřejnost v centre.

Jednotlivé místnosti si lze po dohodě s vedoucí komunitního centra pronajmout.

Zobrazit ceník pronájmu.